ترمووود نما مقطع 117*15 UTS

ترمووود

[ + ابعاد مقطع ]

نام مقطع :  UTS
ابعاد : 117*15
رده فن آوری : THERMO -D
گونه : PINE - کاج
کاربرد ترمووود : نمای ساختمان ، نمای داخلیانواع سایزهای موجود این مقطع :