ترمووود کف مقطع DECK

ترمووود

[ + ابعاد مقطع ]

نام مقطع : DECK
ابعاد : 93*26
رده فن آوری : THERMO -D
گونه : PINE - کاج
کاربرد ترمووود : کف ، نمای ساختمان